Nejčastější dotazy

Otázka vstřebávání hořčíku je velmi složitá.  Absorpce hořčíku je většinou ovlivněna stravou a také aktuálním množstvím hořčíku v těle. Produkty Magnex obsahují hořčík ve formě oxidu hořečnatého nebo citronanu hořečnatého. Obě tyto formy byly v několika různých studiích označeny za absorbovatelné.